Doelbewust worden alle regels
Met blauwe pen doorstreept
Zin voor zin een rechte lijn
Van links naar rechts getrokken

De bladzijden omgeslagen
Na dertig lijntjes blauw
Ongestoord in ritme strepend
Tijd voor de pagina vol woorden

Logica blijft ongezien
Reden daartoe onbekend gebleven
Regels voorzien van blauw
De lijn door woorden getrokken

Onleesbaar verandert te tekst
Het boek dat voor lezen bestemd
Enkel nog gevuld me lijnen blauw
Strepend door alle eerder geschreven woorden